Menu

Oferta

Generalny dystrybutor firm

Generalny dystrybutor

Piszą o nas

Certyfikaty

Rejestracja

Adres do wysyłki

Adres do faktury

Dane do faktury takie same jak do wysyłki

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW BATNA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa    
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@anteny24.pl              
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”), prowadzonego pod adresem https://www.anteny24.pl (dalej: „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest:

Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Częstochowie 42-202 przy ul. Olgi Boznańskiej 3E

na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 573-290-14-61, REGON: 380387214, KRS: 0000754714.

 

2. Dane kontaktowe:

Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Olgi Boznańskiej 3e 42–202 Częstochowa

e-mail: shop@anteny24.pl.

tel.: 34 361-04-48 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)

Konto: PLN ING Bank Śląski 74 1050 1142 1000 0022 9028 1589

 

Adres do korespondencji:

Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Worcella 16a
42–200 Częstochowa

 

3. Regulamin określa zasady, na jakich zawierane będą umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: https://anteny24.pl .

 

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (dalej: „Klient”), a sprzedającym (dalej: „Sprzedawca).

 

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) połączenie z siecią Internet,
b) aktualna wersja przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari,
c) obsługa plików cookie przez przeglądarkę,
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

6. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

 

7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach towaru oraz jego cenie.

 

8. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

9. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, która zostanie podana w momencie składania zamówienia.

 

II. Kontakt

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

 

Magdalena Mucha
e-mail: magda@anteny24.pl

Łukasz Mucha
e-mail: lukasz@anteny24.pl

Maciej Mucha
e-mail: anteny24@wp.pl

Oskar Szecówka
e-mail: oskar@anteny24.pl

Paweł Bogus
e-mail: pawel@anteny24.pl

Piotr Cesarz
e-mail: peter@anteny24.pl

Monika Bula
e-mail: monikabula@o2.pl

Lucyna Migoń
e-mail: lucyna@anteny24.pl

Justyna Szczepanowska
e-mail: justyna@anteny24.pl

Ayna Jumayeva
tel. +48 511 77 94 32
e-mail: ayna@anteny24.pl

 

Telefony kontaktowe:

tel. 34 361 04 48

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towaru

 

1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia. Możliwe jest również złożenie zamówienia telefonicznie jak również za pośrednictwem e-mail.

4. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej.

5. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony elektroniczny formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia, w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

7. Każde złożone zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail z informacją o jego przyjęciu. Jeżeli wiadomość e-mail nie dotrze do Kupującego w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, proszony jest on wówczas o kontakt ze Sklepem.

8. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:

- od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki – maksymalnie 2 dni robocze, jeżeli towar dostępny jest w magazynie sprzedawcy;

- ok. 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki priorytetowej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. W przypadku tymczasowego braku towaru w magazynie sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Wówczas sprzedawca informuje o tym klienta telefonicznie lub wiadomością e-mail, bezpośrednio po przyjęciu zamówienia.

10. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie otrzyma od Sklepu informacji o wysłaniu zakupionego towaru. Klient powinien w tym celu niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej polskim prawem, niniejszym Regulaminem oraz złożonym przez Klienta zamówieniem.

12. Sklep ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci wszelkie dokonane płatności.

 

IV. Metody płatności

 

1. Klient płaci cenę za zamówiony Towar wraz z kosztami dostawy według wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,

b) przelewem bankowym na rachunek (w zależności od waluty):

 

- PLN:
ING BANK Śląski:
74 1050 1142 1000 0022 9028 1589,

 

- USD:
ING Bank śląski S.A.
ING Bank śląski S.A. Oddział w Częstochowie, Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa
PL95 1050 1142 1000 0023 1843 6140
SWIFT Bank – INGBPLPW,

 

- EUR:
ING Bank śląski S.A.
ING Bank śląski S.A. Oddział w Częstochowie, Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa
PL 70 1050 1142 1000 0023 4101 7123
SWIFT Bank – INGBPLPW,

 

c) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayPal,

d) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU,

d) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24.

 

2. Realizacja zamówienia płatnego przelewem, rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

3. W przypadku wyboru metody płatności w formie przelewu bankowego, PayU oraz PayPal realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy (w zależności od waluty transakcji) Sklepu w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie przelewu bankowego, PayU lub PayPal.

 

V. Dostawa i odbiór Towarów

 

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wysyłka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Poza granice Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską UPS.

3. Koszty wysyłki zostaną doliczone do kosztu zamówionych towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia oznacza czas w jakim Sklep skompletuje zamówienia i przygotuje do wysyłki.

5. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności – przelew bankowy lub przelew bankowy za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie płatniczym PayU oraz PayPal - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.

6. Po złożeniu zamówienia Sklep będzie wysyłał Klientowi na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail aktualizacje statusu zamówienia.

7. Na życzenie Klienta sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

 

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient będący Konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik odstąpić od umowy – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 827), dalej: „Ustawa”. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: ul. Worcella 16a, 42-200 Częstochowa lub pocztą elektroniczną: shop@anteny24.pl) przed upływem terminu wskazanego powyżej.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 Ustawy, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.anteny24.pl (załącznik nr 1 Regulaminu) lub w innej formie zgodnej z Ustawą.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail, który został podany przy zawieraniu umowy oraz inny, jeżeli został podany na złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy (na adres: ul. Worcella 16a 42–200 Częstochowa) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem powyższego terminu.

6. Konsument odsyła towar na własny koszt i ryzyko.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 38 Ustawy.

 

VII. Reklamacja i Gwarancja

 

1. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (niebędących Konsumentami) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) na podstawie treści przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawą.

3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeśli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia, towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.

4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążany prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub ograniczenia właściwego organu.

5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

7. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

9. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

14. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres:

ul. Worcella 16a
42-200 Częstochowa.

15. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy na jego koszt produkt reklamowany wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.

16. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 

VIII. Paragony i faktury

 

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci rachunku.

Faktura wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 

IX. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 rok o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. W momencie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo żądać, aby dane osobowe przechowywane przez Sprzedającego zostały uzupełnione, uaktualnione, sprostowane, usunięte.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień znajdują się w Polityce Prywatności, która dostępna jest pod adresem: https://www.anteny24.pl.

 

X. Ochrona danych osobowych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa, NIP: 573-290-14-61. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PW Batna Sp. z o.o., ul. Worcella 16a, 42-200 Częstochowa lub email: rodo@anteny24.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Worcella 16a, 42-200 Częstochowa lub email: rodo@anteny24.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty:

- świadczące usługi hostingowe,

- zajmujące się transportem, spedycją, usługami kurierskimi,

- świadczące na rzecz ADO usługi prawne, księgowe, rozrachunkowe,

- świadczące na rzecz ADO usługi marketingowe, promocyjne, statystyczne.

5. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć oferowanie klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, sieciowych i serwisowych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że klient wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania klientom Batna sp. z o.o. spółka komandytowa kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.

7. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat, w celu realizacji przez Batna sp. z o.o. spółka komandytowa praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

9. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą e-mailową do adresu: rodo@anteny24.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Worcella 16a, 42-200 Częstochowa.

 

10. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisu ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedający zastrzega prawo od zmiany zapisów Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul.Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa, shop@anteny24.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży poniższych towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ......................, Data: ......................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

1. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego


Akceptuję regulamin.