Menu

Oferta

Generalny dystrybutor firm

Generalny dystrybutor

Piszą o nas

Certyfikaty

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Anteny 24

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Anteny 24

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Anteny 24 (dalej "aplikacja"). Magdalena Mucha, będąca Prezesem zarządu firmy Batna sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Częstochowie, przy ul. Boznańskiej 3e, NIP: 5732901461 (dalej "Organizator"),  traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej Anteny 24 za pośrednictwem Apple AppStore i  Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja Anteny 24 jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ;

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z  Apple AppStore

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Niektóre funkcjonalności aplikacji wymagają także posiadania przez urządzenie mobilne aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR. Celem wykorzystania aplikacji, Użytkownik musi ponadto posiadać aktywne konto w systemie B2B PW BATNA, zaś uruchomienie aplikacji, z uwzględnieniem wyżej opisanych wymagań technicznych, odbywa się poprzez wygenerowanie stosownego kodu z systemu B2B PW BATNA i wprowadzenie go do aplikacji.

4.  Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych podanych przez Użytkownika systemu B2B PW BATNA na etapie rejestracji konta w tym systemie  (o ile dane te mają charakter danych osobowych) i odbywa się w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Mucha, będąca Prezesem zarządu firmy Batna sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Częstochowie przy ul. Boznańskiej 3E. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Organizatorem, w celu realizacji umowy tj. przewoźnikom i na potrzeby rozliczeniowe. Użytkownicy podający swoje dane osobowe podczas rejestracji konta w systemie B2B PW BATNA mają prawo do wglądu do tych danych, ich poprawiania, żądania uaktualnienia, usunięcia czy zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

- pamięci urządzenia i aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,

Ponadto aplikacja może przekazywać do systemu B2B PW BATNA informacje o nazwie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, wersję aplikacji i token powiadomień. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.