Menu

Oferta

Generalny dystrybutor firm

Generalny dystrybutor

Piszą o nas

Certyfikaty

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Postanowienia ogólne


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą 42-202 Częstochowa ul. Boznańskiej 3E; NIP: 573-290-14-61, REGON: 380387214.; adres poczty elektronicznej: shop@anteny24.pl - zwana dalej „Administratorem”.

 

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. Zakres oraz cel zbieranych danych

 

1. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i zakresie realizacji zamówienia Klienta, w szczególności zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, marketingowych.

 

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych danych osobowych dostawcy zakupionego towaru, jeśli jest to niezbędne do wydania towaru oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu dokonania płatności elektronicznej lub obciążenia karty kredytowej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności. Klient również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych danych osobowych firmom kurierskim i spedycyjnym w ramach realizacji umowy. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

3. W zakres przetwarzanych danych wchodzą dane niezbędne do zalogowania się na sklepie lub realizacji zamówienia Klienta takie jak: adres e-mail, imię, nazwisko, adres odbioru zamówienia i telefon kontaktowy.

 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są gromadzone.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

III. Zasady Bezpieczeństwa

 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

IV. Cookies

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego.

b. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia.

 

V. Prawo kontroli

 

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia.

 

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

5. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Anteny24.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie maila do sklepu (shop@anteny24.pl).

 

6. Klient ma prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

 

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator informuje, że ze względów bezpieczeństwa po przejściu na inne strony zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 

2.  Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie zasad Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej anteny24.pl.